‘Vo voor de studenten, want sinds 25 augustus jongstleden is het “Studentenleven” bestempeld tot officieel cultureel erfgoed! Gevolgd na het molenaarsambacht, carbidschieten en de Nijmeegse Vierdaagse, is een stevig potje zuipen ook gewoon erkend tot een onderdeel van onze Nederlandsche cultuur. Waar [P.H.D.A.] Eximia sinds hun erkenning wel niet allemaal voor kan zorgen zeg!

De LKvV (Landelijke Kamer van Verenigingen) vond het belangrijk dat de cultuur erkend moest worden, om zo de tradities voort te kunnen zetten. Op zich verwacht je dat de studentenverenigingen dit, met zo’n ruim 200 jaar ervaring, wel zelf in de hand hebben. Maar toch is deze erkenning fijn, aangezien de student zijn leventje nu mag “beschermen” door de mores, ontgroeningen en tradities vrolijk voort te zetten!

Zit er naast deze mooie titel “Immaterieel Cultureel Erfgoed” nog wat meer in? Nee, dat dan weer niet. Wij als studenten zullen er niet nog een extra financieel slaatje uit kunnen slaan. Wellicht kan er wel eens een keertje een boete worden ontweken, wanneer je oog in oog staat met meneer Agent. “Maar in de gracht zeiken is gewoon onderdeel van de Nederlandsche cultuur, kijk maar naar de das die ik om heb”. Of dít dan ook daadwerkelijk erkend zal worden, willen de autoriteiten nog niet bevestigen.